การทำงานร่วมกัน

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp การทำงานร่วมกัน

โดยปกติแล้ว เครื่องมือสแกน POP3 จะทำงานในโหมดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหมายความว่าจะเปิดใช้งานคุณลักษณะทั้งหมด หากคุณพบปัญหาในการรับอีเมลหลังการติดตั้งโปรแกรม ให้ลองลดระดับประสิทธิภาพในแท็บการทำงานร่วมกัน โดยเลือกไปทางโหมดการทำงานร่วมกันสูงสุด หากคุณเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันของเครื่องมือสแกน คุณลักษณะบางอย่างจะใช้งานไม่ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวเลือกนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำงานร่วมกับอีเมลไคลเอ็นต์ส่วนใหญ่ได้อย่างดี หากตรวจพบไวรัส เครื่องมือสแกนจะปิดกั้น และแสดงหน้าต่างการเตือนที่มีตัวเลือกสำหรับลบหรือเปลี่ยนชื่อของสิ่งที่แนบมา

การทำงานร่วมกันปานกลาง

เครื่องมือสแกนจะทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่ประสิทธิภาพอาจถูกจำกัดเนื่องจากการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันสูงสุด

หากตรวจพบการบุกรุก หน้าต่างการเตือนจะปรากฏ แต่ไม่สามารถดำเนินการใดได้ เครื่องมือสแกนจะไม่ใช้แท็กข้อความ และจะไม่มีการแก้ไขสิ่งที่แนบมา

การทำงานร่วมกัน