การป้องกันเอกสาร

Nod32 ea config dmon การป้องกันเอกสาร

ใช้งานการป้องกันเอกสาร
เปิด/ปิดการป้องกันเอกสาร คุณลักษณะการป้องกันเอกสารจะสแกนเอกสาร Microsoft Office ก่อนที่จะเปิด รวมถึงไฟล์ที่ดาวน์โหลดจาก Internet Explorer โดยอัตโนมัติ เช่น องค์ประกอบ Microsoft ActiveX

คุณลักษณะนี้จะเปิดใช้งานโดยแอพพลิเคชันที่ใช้ Microsoft Antivirus API (เช่น Microsoft Office 2000 ขึ้นไป หรือ Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป)

 

การป้องกันเอกสาร