การตรวจหาภัยคุกคาม

Nod32 ea scan clean การตรวจหาภัยคุกคาม

หากไฟล์ที่ติดเชื้อไม่ได้รับการกำจัดในระหว่างการสแกน (หรือระดับการกำจัดถูกกำหนดไว้เป็น ไม่มีการกำจัด) ระบบจะแสดงหน้าต่างการเตือนพร้อมตัวเลือกการทำงานสำหรับไฟล์เหล่านั้น ขั้นแรก ให้เลือกการทำงานสำหรับไฟล์ (การทำงานจะได้รับการกำหนดให้ใช้กับไฟล์ในรายการได้ทีละไฟล์) จากนั้นคลิก เรียกใช้

 

การตรวจหาภัยคุกคาม