การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ

Nod32 ea config scan การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ

ส่วนนี้จะมีตัวเลือกให้เลือกพารามิเตอร์การสแกน

โปรไฟล์ที่เลือก

ชุดพารามิเตอร์หนึ่งที่ใช้โดยเครื่องมือสแกนตามต้องการ เมื่อต้องการสร้างโปรไฟล์ใหม่ ให้คลิกปุ่ม โปรไฟล์…

การตั้งค่าพารามิเตอร์กลไก ThreatSense

ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง เช่น นามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการควบคุม วิธีการตรวจหาที่ใช้ เป็นต้น จะมีอยู่ในส่วนนี้ คลิกที่ ตั้งค่า… เพื่อเปิดหน้าต่างที่มีตัวเลือกของเครื่องมือสแกนขั้นสูง

เป้าหมายการสแกน
คลิกที่ ตั้งค่า… เพื่อแสดงหน้าต่างข้อความ ซึ่งคุณสามารถระบุโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้องการสแกน

 

การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ