การสแกนคอมพิวเตอร์ – หน้าต่าง

Nod32 ea scan window การสแกนคอมพิวเตอร์   หน้าต่าง

นี่คือหน้าต่างแสดงความคืบหน้าของการสแกน ซึ่งจะแสดงสถานะการสแกนในปัจจุบัน ไฟล์ที่มีรหัสที่เป็นอันตราย หรือไฟล์ที่ไม่ได้รับการสแกน

หมายเหตุ:

ระบบไม่สามารถสแกนไฟล์บางไฟล์ได้ – เช่น ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือมีการใช้งานใน Windows อยู่ในขณะนั้น

ความคืบหน้าของการสแกน:
แถบความคืบหน้าจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของวัตถุที่สแกนเสร็จแล้ว เปรียบเทียบกับวัตถุที่ยังคงสแกนอยู่ ค่าจะได้มาจากจำนวนวัตถุทั้งหมดที่สแกน

เป้าหมาย:
ชื่อของวัตถุที่สแกนในปัจจุบัน หรือกลุ่มของวัตถุ

จำนวนภัยคุกคาม:
จำนวนทั้งหมดของไฟล์ที่ติดเชื้อในการสแกนในปัจจุบัน

เลื่อนบันทึกการสแกน
โปรดทำเครื่องหมายที่นี่เืพื่อเลื่อนบันทึกการสแกน เช่น เพื่อแสดงรายการที่ติดเชื้อล่าสุดหรือรายการบันทึกในบรรทัดสุดท้ายของการบันทึก หากหน้าต่างมีพื้นที่ไม่พอ รายการจะเลื่อนลงและรายการที่เก่ากว่าจะหายไปในส่วนบน   

หยุดชั่วคราว ยกเลิกการสแกนอย่างต่อเนื่อง หากต้องการเปิดใช้การสแกนอีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม ทำงานต่อ
หยุด ยุติการสแกน
ไปที่เบื้องหลัง ย้ายการสแกนไปที่เบื้องหลัง ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนทั้งหมดในเบื้องหลังจะพบได้ในส่วนการสแกนของคอมพิวเตอร์ใน ESET NOD32 Antivirus

 

การสแกนคอมพิวเตอร์ – หน้าต่าง