เป้าหมายการสแกน

Nod32 ea scan target เป้าหมายการสแกน

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุ (หน่วยความจำ ไดรฟ์ เซคเตอร์ ไฟล์ และโฟลเดอร์) เพื่อควบคุมการบุกรุก

โปรไฟล์การสแกน - เลือกโปรไฟล์ที่จะใช้สแกนเป้าหมายที่เลือก
เป้าหมายการสแกน - เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตามการตั้งค่าโปรไฟล์ – ใช้เป้าหมายที่ระบุในโปรไฟล์ที่เลือกไว้
สื่อที่ถอดเข้าออกได้ – เลือกสื่อที่ถอดเข้าออกได้ทั้งหมด
ไดรฟ์ในระบบ – เลือกไดรฟ์ในระบบทั้งหมด
ไดรฟ์เครือข่าย – เลือกไดรฟ์เครือข่ายที่แมปทั้งหมด
ไม่เลือก – ยกเลิกการเลือกเป้าหมาย

เลือกช่องทำเครื่องหมายในโครงสร้างที่ตรงกับวัตถุที่คุณต้องการสแกน

บรรทัดที่แก้ไขได้ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างโฟลเดอร์ จะทำหน้าที่ในการย้ายไปยังเป้าหมายที่เลือกไว้อย่างรวดเร็วภายในโครงสร้างโฟลเดอร์ หรือเพิ่มเป้าหมายที่ต้องการได้โดยตรง การเพิ่มโดยตรงจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อไม่มีการเลือกในโครงสร้างโฟลเดอร์ (ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะยังไม่มีการเลือก)

สแกนโดยไม่มีการกำจัด - รายการที่ติดเชื้อจะไม่ถูกกำจัดโดยอัตโนมัติ การสแกนโดยไม่มีการกำจัดจะทำงานเพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานะการป้องกันปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนจะถูกบันทึกไปยังการบันทึกการสแกน
ตั้งค่า… - คลิกปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าเครื่องมือสแกนแบบละเอียด ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้จะอธิบายไว้ใน ตั้งค่าเครื่องมือสแกน
บันทึก - บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำในการเลือกเป้าหมาย รวมถึงการเลือกที่ทำภายในโครงสร้างโฟลเดอร์

เป้าหมายการสแกน