การกำจัด

Nod32 ea config clean การกำจัด

แท็บนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการทำงานของเครื่องมือสแกนสำหรับการกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัส

ไม่กำจัด

โปรแกรมจะไม่กำจัดไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างคำเตือน และให้ผู้ใช้เลือกการดำเนินการ

คำเตือน

หากอาร์ไคฟ์มีไฟล์ที่ติดไวรัส คุณมีสองตัวเลือกในการดำเนินการกับอาร์ไคฟ์ดังกล่าว ในโหมดมาตรฐาน โปรแกรมจะลบทั้งอาร์ไคฟ์ เมื่อไฟล์ทั้งหมดในอาร์ไคฟ์นั้นเป็นไฟล์ที่ติดไวรัส ในโหมดการกำจัดอย่างเข้มงวด โปรแกรมจะลบอาร์ไคฟ์ถ้ามีไฟล์ที่ติดไวรัสอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ โดยไม่คำนึงถึงสถานะของไฟล์อื่นๆ ในอาร์ไคฟ์

ระดับเริ่มต้น

โปรแกรมจะพยายามกำจัดหรือลบไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่สามารถเลือกการดำเนินการที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะเสนอตัวเลือกของการดำเนินการ รวมถึงกรณีที่โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน

การกำจัดอย่างเข้มงวด

โปรแกรมจะกำจัดหรือลบไฟล์ที่ติดไวรัสทั้งหมด แต่จะยกเว้นไฟล์ของระบบ หากไม่สามารถกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัส ผู้ใช้จะมีตัวเลือกสำหรับการดำเนินการในหน้าต่างคำเตือน

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำจัด