ตัวเลือก

Nod32 ea config method ตัวเลือก

ส่วนวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการสแกนที่จะใช้งาน และประเภทของแอพพลิเคชันที่คุณต้องการตรวจหา

ฐานข้อมูลไวรัส

ฐานข้อมูลไวรัสสามารถตรวจหาและระบุไวรัสได้อย่างแน่ชัดและเชื่อถือได้ ระบบอัพเดทอัตโนมัติทำให้ฐานข้อมูลไวรัสใหม่สามารถใช้ได้ภายในสองสามชั่วโมง ข้อเสียคือระบบจะตรวจหาไวรัสเฉพาะที่รู้จักเท่านั้น (หรือเวอร์ชันที่มีการแก้ไขเล็กน้อย)

การวิเคราะห์พฤติกรรม

การวิเคราะห์พฤติกรรมเป็นอัลกอริทึมที่วิเคราะห์การทำงาน (ที่เป็นอันตราย) ของโปรแกรม ข้อได้เปรียบสำคัญคือความสามารถในการระบุซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งไม่มีอยู่ก่อนหน้านั้น หรือไม่เป็นที่รู้จักของฐานข้อมูลฐานข้อมูลไวรัสก่อนหน้า ข้อเสียคือมีโอกาสที่จะเกิดการเตือนผิดพลาด (แม้จะน้อยมากก็ตาม)

การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง

การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงประกอบด้วยอัลกอริทึมการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงที่พัฒนาโดย ESET มีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบเวิร์มของคอมพิวเตอร์และม้าโทรจัน และเขียนในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงทำให้ความสามารถในการตรวจหาของโปรแกรมดีขึ้นอย่างมาก

แอดแวร์/สปายแวร์/ริสก์แวร์

หัวข้อนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้โดยมิได้รับความยินยอม และซอฟต์แวร์ที่แสดงเนื้อหาโฆษณา

แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย

แอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัยเป็นการจำแนกประเภทที่ใช้สำหรับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง โดยรวมถึงโปรแกรมอย่างเช่น เครื่องมือเข้าถึงระยะไกล แอพพลิเคชันที่พยายามค้นหารหัสผ่าน และเครื่องมือบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (โปรแกรมที่บันทึกการใช้แป้นพิมพ์ของผู้ใช้) ตัวเลือกนี้จะมีสถานะไม่ใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์

แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอพพลิเคชันที่อันตราย แต่อาจมีผลกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ในบางด้าน แอพพลิเคชันดังกล่าวมักจะขอให้มีการยินยอมก่อนติดตั้ง หากแอพพลิเคชันเหล่านี้ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบจะทำงานแตกต่างไป (เมื่อเทียบกับก่อนการติดตั้ง) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ:

  • หน้าต่างใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้จะเปิดขึ้น

  • การเปิดใช้และการเรียกใช้กระบวนการที่ซ่อนอยู่

  • การใช้ทรัพยากรของระบบเพิ่มมากขึ้น

  • การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การค้นหา

  • แอพพลิเคชันจะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ตัวเลือก