นามสกุล

Nod32 ea config extension นามสกุล

นามสกุลของไฟล์ที่จะสแกนหาไวรัส นามสกุลจะระบุชนิดข้อมูลของไฟล์

สแกนไฟล์ทั้งหมด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสแกนไฟล์ทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น หากไม่เลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะสแกนชุดของนามสกุลเริ่มต้น (นามสกุลที่ทราบว่ามีรหัสที่เป็นอันตราย)

นามสกุล

การพิมพ์นามสกุลจะทำให้ปุ่ม เพิ่ม สามารถใช้งานได้ เมื่อคลิกปุ่มนี้ ระบบจะเพิ่มนามสกุลใหม่ในรายการ คลิกที่นามสกุลในรายการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลบออก เพื่อลบนามสกุลจากรายการ

ไม่สแกนไฟล์ที่ไม่มีนามสกุล

ช่องทำเครื่องหมายนี้จะยกเว้นการสแกนไฟล์ที่ไม่มีนามสกุล

ค่าเริ่มต้น

หากต้องการสแกนเฉพาะชุดของนามสกุลเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” และยืนยัน

นามสกุล