อื่นๆ

Nod32 ea config system อื่นๆ

บันทึกวัตถุทั้งหมด

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ไว้ ไฟล์บันทึกจะแสดงไฟล์ที่สแกนทั้งหมด แม้ว่าไฟล์เหล่านั้นจะไม่ติดไวรัสก็ตาม (ตัวอย่างเช่น ถ้าพบการบุกรุกภายในอาร์ไคฟ์ บันทึกนี้จะแสดงไฟล์ที่ไม่ติดไวรัสซึ่งอยู่ในอาร์ไคฟ์ด้วยเช่นกัน)

เปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ท

เมื่อเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ท ระบบจะใช้การตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระดับการสแกนมีประสิทธิภาพสูงสุด และรักษาความเร็วในการสแกนสูงสุดไว้พร้อมกันด้วย โมดูลการป้องกันต่างๆ จะสแกนข้อมูลอย่างชาญฉลาด โดยใช้ประโยชน์จากวิธีการสแกนต่างๆ และนำมาใช้งานกับประเภทไฟล์ที่ระบุ การเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ทจะไม่ได้กำหนดไว้อย่างแน่ชัดภายในผลิตภัณฑ์ ในทางตรงกันข้าม ทีมพัฒนา ESET จะคงให้มีความยืดหยุ่นโดยใช้งานการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมารวมกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของ ESET ผ่านการอัพเดทเป็นประจำ เมื่อปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ท ระบบจะใช้เฉพาะการตั้งค่าที่ผู้ใช้กำหนดใน ThreatSense ของโมดูลเมื่อดำเนินการสแกน

 

อื่นๆ