ตัวเลือกในหน้าต่างนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการทำงานของโปรแกรมระหว่างการอัพเดท หรือทันทีหลังจากการอัพเดท คุณต้องป้อนพารามิเตอร์ทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อให้ระบบดาวน์โหลดการอัพเดทอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต (ซึ่งก็คือ การเชื่อมต่อ http)

Nod32 ea config update source ตั้งค่าการอัพเดท

โปรไฟล์ที่เลือก

โปรไฟล์การอัพเดทที่ใช้อยู่ คลิกที่ โปรไฟล์… เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่

เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

เซิร์ฟเวอร์การอัพเดทเป็นตำแหน่งที่ใช้เก็บการอัพเดท ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ ESET โปรดคงตัวเลือกเริ่มต้น “เลือกโดยอัตโนมัติ” ไว้ เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ในระบบ – หรือเรียกอีกอย่างว่ามิเรอร์ – คุณควรตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทดังนี้: http://computer_name_or_its_IP_address:2221

ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ESET (กล่าวคือ มีการเลือกตัวเลือก “เลือกโดยอัตโนมัติ” ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท) จะต้องมีการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง
เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ในระบบ การตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ กล่าวคือ ฟิลด์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะว่างเปล่า

เลือกปุ่ม การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อแสดงหน้าต่างที่มีตัวเลือกการอัพเดทขั้นสูง

ในกรณีที่มีปัญหากับการอัพเดท ให้คลิกที่ปุ่ม ล้าง… เพื่อล้างโฟลเดอร์ที่มีไฟล์อัพเดทชั่วคราว

ไม่แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัพเดทที่สำเร็จ
ปิดการแจ้งเตือนที่ถาดข้อมูลระบบที่มุมขวาล่างของหน้าจอ การเลือกตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์ ถ้ากำลังใช้แอพพลิเคชันหรือเกมแบบเต็มหน้าจออยู่

ตั้งค่าการอัพเดท