พร็อกซี HTTP – การกำหนดค่าการอัพเดท

Nod32 ea config update connection พร็อกซี HTTP

คุณควรป้อนข้อมูลในส่วนนี้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าจะมาจาก Internet Explorer ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม แต่ถ้าการตั้งค่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง (ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยน ISP) โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าพร็อกซี HTTP ถูกต้องในหน้าต่างนี้ มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

ใช้การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วม

หากเลือกตัวเลือกนี้ไว้ โปรแกรมจะใช้ข้อมูลที่ป้อนในแท็บ การตั้งค่าร่วม

ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ไม่มีการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์, พอร์ต

ป้อนที่อยู่และพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้

ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กรอกข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้ต่อเมื่อจำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น โปรดทราบว่าฟิลด์เหล่านี้ไม่ใช่รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับ ESET NOD32 Antivirus และควรป้อนต่อเมื่อคุณทราบว่าคุณต้องใช้รหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

พร็อกซี HTTP