มิเรอร์

Nod32 ea config update mirror มิเรอร์

การสร้าง ‘มิเรอร์’ – สำเนาของไฟล์อัพเดทในระบบ LAN เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของผู้ขายซ้ำๆ และดาวน์โหลดแยกตามแต่ละเครื่อง ระบบจะดาวน์โหลดจากส่วนกลางไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ในระบบ จากนั้นแจกจ่ายไปยังเวิร์กสเตชันทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโอเวอร์โหลดสำหรับการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย

หน้าต่างข้อความจะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

สร้างมิเรอร์การอัพเดท – เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้งานการสร้างสำเนาอัพเดทแยกตามโมดูลมิเรอร์

ให้ไฟล์อัพเดทผ่านเซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายใน - หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์อัพเดทผ่าน HTTP ได้ คลิกที่ การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกมิเรอร์ที่ขยาย

โฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่ใช้มิเรอร์ - คลิกเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ที่ใช้ได้ เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ปลายทาง

ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน - หากโฟลเดอร์ปลายทางอยู่ที่ดิสก์ของเครือข่ายที่ใช้งานระบบปฏิบัติ Windows NT/2000/XP ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุต้องมีสิทธิ์เขียนสำหรับโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

ถ้าเลือกตัวเลือก ให้ไฟล์อัพเดทผ่านเซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายใน ไว้ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในส่วนนี้

รายการ เวอร์ชันที่ใช้ได้ จะแสดงเวอร์ชันภาษาทั้งหมดที่สนับสนุนโดยเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ที่ผู้ใช้กำหนดค่า

 

มิเรอร์