การตั้งค่าขั้นสูง

Nod32 ea config update mirror advance การตั้งค่าขั้นสูง

หน้าต่างข้อความ การตั้งค่าขั้นสูง จะมีตัวเลือกเสริมสำหรับกระจายไฟล์อัพเดทผ่านโปรโตคอล HTTP และสำหรับระบุโหมดการเข้าถึง LAN ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

เซิร์ฟเวอร์ HTTP:
ให้สำเนาของไฟล์อัพเดทสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ผ่านโปรโตคอล HTTP เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง โฟลเดอร์มิเรอร์ควรอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับที่เซิร์ฟเวอร์ ERA ทำงานอยู่ ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ ในส่วน ตั้งค่า -> อัพเดท -> เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ให้ระบุเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในรูปแบบ http://server_name:2221 (ถ้าตั้งค่าพอร์ต 2221 ไว้) สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในโฟลเดอร์มิเรอร์ ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่สร้างในเซิร์ฟเวอร์ของ Windows ซึ่งคุณดาวน์โหลดอัพเดท

พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ – ในส่วนนี้คุณสามารถระบุเลขที่พอร์ต HTTP สำหรับเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ที่มีการอัพเดทโปรแกรมสำหรับเวิร์กสเตชัน
การตรวจสอบสิทธิ์ โดยปกติ ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ HTTP (ค่าคือ “ไม่มี”) เลือก “พื้นฐาน” เพื่อใช้การเข้ารหัสฐาน 64 ที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านขั้นพื้นฐาน ค่า NTLM จะใช้คุณสมบัติ NTLM ของโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ของ Microsoft ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของการตรวจสอบสิทธิ์จะตรงกับผู้ใช้ที่มีอยู่ในระบบซึ่งใช้งานคุณลักษณะมิเรอร์

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทเป็น

เลือกข้อมูลประจำตัว (ผู้ใช้) ที่จะใช้โดยโมดูลที่สร้างไฟล์อัพเดทภายใน LAN บัญชีระบบ เป็นค่าเริ่มต้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยน คุณสามารถเลือกผู้ใช้ปัจจุบัน หรือสร้างและเลือกผู้ใช้ที่ต้องการได้
ขอแนะนำให้คุณคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเมื่อเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ ปรับเปลี่ยนค่านี้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น

ตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากการอัพเดท – เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุการสิ้นสุดของการเชื่อมต่อการอัพเดท เพื่อไม่ให้มีสถานะใช้งาน หากไม่ได้เปิดใช้ตัวเลือกนี้ การเชื่อมต่อจะสิ้นสุดโดยระบบปฏิบัติการ

 

การตั้งค่าขั้นสูง