รายการเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

Nod32 ea config update servers รายการเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

การอัพเดทสำหรับ ESET NOD32 Antivirus สามารถดาวน์โหลดได้จากเซิร์ฟเวอร์อื่น ซึ่งไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดย ESET หน้าต่างข้อความที่ปรากฏจะให้คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของคุณเอง ซึ่งมีสำเนาของไฟล์อัพเดท

เพิ่ม เพิ่มเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทใหม่
ลบออก – ลบเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทที่เลือกออกจากรายการ

รายการเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท