รายละเอียดใบอนุญาต

หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นแบบพิจารณาตามพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ซึ่งหมายถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ (ปิดการใช้งาน “Caps Lock”) นอกจากนี้ โปรดระวังอย่าพิมพ์ “l” (L ตัวพิมพ์เล็ก) แทน “1″ (ตัวเลข)

Nod32 ea settings update username รายละเอียดใบอนุญาต 

หน้าต่างข้อความของข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอัพเดทโปรแกรมเป็นประจำ ESET จะส่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้หลังจากการซื้อโปรแกรม

 

รายละเอียดใบอนุญาต