โหมดการอัพเดท

โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถกำหนดการทำงานได้ล่วงหน้า เมื่อมีการอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมใหม่

Nod32 ea config update mode โหมดการอัพเดท

อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม

การอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมจะทำให้มีคุณลักษณะใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่มีอยู่ในเวอร์ชันก่อน การอัพเกรดสามารถกระทำโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใด หรือคุณสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนได้ หลังจากติดตั้งการอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมแล้ว คุณต้องเริ่มต้นระบบใหม่

ไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม

ระบบจะไม่ดำเนินการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากโดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ต่อเมื่อมีการบำรุงรักษาระบบเท่านั้น

อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเสมอ

ระบบจะดาวน์โหลดการอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมและติดตั้งโดยอัตโนมัติ โปรดจำไว้ว่าต้องมีการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม

เมื่อมีการอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างข้อความเพื่อให้คุณดาวน์โหลด

เริ่มต้นระบบใหม่หลังจากอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม

คุณต้องเริ่มต้นระบบใหม่ เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมหลังจากที่อัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมเป็นไปอย่างถูกต้อง

ไม่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

ระบบจะไม่ขอให้คุณเริ่มต้นระบบใหม่ แม้ว่าจะจำเป็นต้องดำเนินการก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานไม่ถูกต้อง จนกว่าจะมีการเริ่มต้นระบบครั้งถัดไป

เสนอการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าจำเป็น

หลังจากอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม ระบบจะแสดงพรอมต์เพื่อให้คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ในหน้าต่างข้อความ

ถ้าจำเป็น เริ่มต้นระบบใหม่โดยไม่ต้องแจ้ง

หลังจากอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม ระบบจะเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ (หากจำเป็น)

 

ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดอัพเดท

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงการแจ้งเตือน เมื่อมีการอัพเดทใหม่

ถามถ้าไฟล์อัพเดทใหญ่กว่า

หากไฟล์อัพเดทมีขนาดใหญ่กว่าค่าที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือน

เปิดใช้งานโหมดทดสอบ
หากใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะดาวน์โหลดโมดูลเบต้าระหว่างการอัพเดท ซึ่งผู้ใช้สามารถทดสอบคุณลักษณะใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถดูรายการโมดูลปัจจุบันได้ใน วิธีใช้ > เกี่ยวกับ

 

โหมดการอัพเดท