กักเก็บ

Nod32 ea config quarantine กักเก็บ

โฟลเดอร์กักเก็บเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ติดไวรัสหรือไฟล์ที่น่าสงสัยไว้ในรูปแบบที่ไม่เป็นอันตราย โมดูลการป้องกันแบบเรียลไทม์จะกักเก็บไฟล์ที่น่าสงสัยที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไวรัส

สแกนไฟล์ที่กักเก็บซ้ำหลังจากการอัพเดททุกครั้ง

ระบบจะสแกนวัตถุที่กักเก็บทั้งหมด หลังจากที่อัพเดทฐานข้อมูลไวรัสทุกครั้ง

กักเก็บ