รูปแบบข้อความ

Nod32 ea format notice รูปแบบข้อความ

รูปแบบข้อความของเหตุการณ์ที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ข้อความการเตือนและการแจ้งเตือนภัยคุกคามจะมีรูปแบบเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เราไม่แนะนำให้เปลี่ยนรูปแบบนี้ แต่ในบางกรณี (ตัวอย่างเช่น หากคุณมีระบบประมวลผลอีเมลอัตโนมัติ) คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อความ

คำหลัก (สตริงที่คั่นด้วยเครื่องหมาย %) ในข้อความจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลตามจริงที่ระบุไว้ คำหลักที่ใช้ได้มีดังนี้:

  • %TimeStamp% – วันที่และเวลาของเหตุการณ์

  • %Scanner% – โมดูลที่เกี่ยวข้อง

  • %ComputerName% – ชื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเตือน

  • %ProgramName% – โปรแกรมที่สร้างการเตือน

  • %InfectedObject% – ชื่อของไฟล์ ข้อความ หรือรายการอื่นๆ ที่ติดไวรัส

  • %VirusName% – การระบุการติดไวรัส

  • %ErrorDescription% – คำอธิบายของเหตุการณ์ที่ไม่มีไวรัส

คำหลัก %InfectedObject% และ %VirusName% จะใช้เฉพาะสำหรับข้อความเตือนภัยคุกคามเท่านั้น และ % ErrorDescription% จะใช้เฉพาะในข้อความของเหตุการณ์

รูปแบบข้อความ