เครื่องมือวางกำหนดการ

Nod32 ea config scheduler เครื่องมือวางกำหนดการ

โดยปกติแล้ว งานของระบบบางส่วนจะไม่ปรากฏ ตัวอย่างเช่น งานซึ่งเก็บบันทึกของระบบโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดใช้การแสดงงานเหล่านี้ในส่วนเครื่องมือวางกำหนดการ และกำหนดค่าสำหรับงานเหล่านี้ใหม่ได้หากจำเป็น ตัวอย่างงานของระบบคือ การจัดการบันทึกของระบบ คุณสามารถกำหนดค่าของงานให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้

เครื่องมือวางกำหนดการ