เครื่องมือวางกำหนดการ – หน้าต่างใหม่

Nod32 ea scheduler window เครื่องมือวางกำหนดการ   หน้าต่างใหม่

ระบบนี้เป็นหน้าต่างแบบสแตนด์อโลนของไฟล์บันทึก การกักเก็บ และโปรแกรมดูเครื่องมือวางกำหนดการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างสะดวก

 

เครื่องมือวางกำหนดการ – หน้าต่างใหม่