เพิ่มงาน – ครั้งเดียว

งานจะเริ่มดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Nod32 ea scheduler once เพิ่มงาน   ครั้งเดียว

เพิ่มงาน – ครั้งเดียว