เพิ่มงาน – รายสัปดาห์

งานจะทำงานตามวันที่และเวลาที่เลือกไว้

Nod32 ea scheduler weekly เพิ่มงาน   รายสัปดาห์

เพิ่มงาน – รายสัปดาห์