เพิ่มงาน – หากงานไม่ทำงาน

หากงานไม่สามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่จะให้มีการดำเนินการ:

  • รอจนถึงเวลาตามกำหนดการครั้งถัดไป

  • เรียกใช้งานเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

  • ทำงานทันทีเมื่อเกินเวลานับแต่การเรียกใช้งานล่าสุด — ชั่วโมง

Nod32 ea scheduler notstart เพิ่มงาน   หากงานไม่ทำงาน

เพิ่มงาน – หากงานไม่ทำงาน