ไฟล์บันทึก

ส่วนบันทึกนี้ใช้เพื่อกำหนดวิธีจัดการบันทึก โปรแกรมจะลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์

Nod32 ea config logs ไฟล์บันทึก

ลบบันทึกโดยอัตโนมัติ

รายการบันทึกที่เก่ากว่าจำนวนวันที่ระบุไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ปรับปรุงประสิทธิภาพไฟล์บันทึกโดยอัตโนมัติ

หากเลือกตัวเลือกนี้ ไฟล์บันทึกจะถูกจัดระเบียบใหม่โดยอัตโนมัติ หากเปอร์เซ็นต์สูงกว่าค่าที่ระบุ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเดี๋ยวนี้

คลิกเพื่อเริ่มต้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ความละเอียดของการบันทึกต่ำสุด

ระบุระดับความละเอียดต่ำสุดของเหตุการณ์ที่จะบันทึก

  • ข้อผิดพลาดร้ายแรง – แสดงข้อผิดพลาดของระบบที่ร้ายแรง (เช่น เปิดการป้องกันไวรัสไม่ได้ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลไม่ทำงาน เป็นต้น)

  • ข้อผิดพลาด – โปรแกรมจะบันทึกข้อผิดพลาดประเภท “เกิดข้อผิดพลาดขณะดาวน์โหลด” และข้อผิดพลาดร้ายแรง

  • คำเตือน – บันทึกข้อผิดพลาดร้ายแรง ข้อผิดพลาด และข้อความเตือน

  • บันทึกเพื่อแจ้งข้อมูล – บันทึกข้อความแจ้งข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการอัพเดทที่เสร็จสมบูรณ์ และบันทึกทั้งหมดข้างต้น

  • บันทึกเพื่อการวินิจฉัย – บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งโปรแกรม และบันทึกทั้งหมดข้างต้น

ตัวกรองเริ่มต้น

คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดหน้าต่างการกรองบันทึก เลือกประเภทบันทึกที่จะแสดงในรายการบันทึก และคลิกที่ตกลง

 

ไฟล์บันทึก