การกรองบันทึก

Nod32 ea log filter การกรองบันทึก

บันทึกจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ของระบบที่มีความสำคัญ คุณลักษณะการกรองบันทึกช่วยให้คุณแสดงบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ประเภทที่ระบุ เลือกประเภทบันทึกที่ต้องการ และคลิก ตกลง

ประเภทของบันทึกที่ใช้บ่อยมีดังนี้

ข้อผิดพลาดร้ายแรง – แสดงข้อผิดพลาดของระบบที่ร้ายแรง (เช่น เปิดการป้องกันไวรัสไม่ได้ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลไม่ทำงาน เป็นต้น)
ข้อผิดพลาด – ข้อผิดพลาดเช่น “เกิดข้อผิดพลาดขณะดาวน์โหลดไฟล์” และข้อผิดพลาดร้ายแรง
คำเตือน – ข้อความเตือนและข้อผิดพลาด
บันทึกเพื่อแจ้งข้อมูล – ข้อความแจ้งข้อมูล รวมถึงการอัพเดทสำเร็จ การเตือน และข้อผิดพลาด
บันทึกเพื่อการวินิจฉัย – เป็นระดับที่ละเอียดที่สุด โดยรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งโปรแกรมและบันทึกทั้งหมดที่อธิบายข้างต้น

 

การกรองบันทึก