การติดตั้ง Windows AIK

หากไม่มีการติดตั้ง Windows AIK ในคอมพิวเตอร์ (หรือถูกขัดจังหวะ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง) วิซาร์ดจะให้ตัวเลือกในการติดตั้งแก่คุณ หรือตัวเลือกในการป้อนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ Windows AIK ของคุณ

เพื่อให้มีการทำงานอย่างถูกต้อง ต้องมีการติดตั้ง Windows AIK เวอร์ชัน 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en)

การติดตั้ง Windows AIK