วิซาร์ดของ ESET SysRescue

คลิก Start > Programs > ESET > ESET NOD32 Antivirus > ESET SysRescue เพื่อเรียกใช้วิซาร์ดของ ESET SysRescue
ขั้นแรก โปรแกรมติดตั้งจะตรวจสอบสื่อที่สามารถใช้ได้ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการสร้างอุปกรณ์ที่บูตได้

 

วิซาร์ดของ ESET SysRescue