สร้างสื่อที่บูตได้

การรายงานการคอมไพล์ของ ESET SysRescue จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและตำแหน่งของเป้าหมายผลลัพธ์

 

สร้างสื่อที่บูตได้