สร้าง WinPE

หน้าต่างความคืบหน้าของการคอมไพล์จะแสดงขั้นตอนทีละขั้นของการสร้าง ESET SysRescue CD

 

สร้าง WinPE