เบิร์น

หากคุณเลือกซีดี/ดีวีดีเป็นสื่อเป้าหมายของคุณ คุณสามารถระบุพารามิเตอร์การเบิร์นเพิ่มเติมได้ในแท็บ เบิร์น

คำเตือน

เป็นตัวเลือกเริ่มต้น หากมีการใช้ซีดี/ดีวีดีที่เขียนทับได้ ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกลบ

ลบไฟล์ ISO เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบไฟล์ ISO หลังจากสร้าง ESET Rescue CD
เปิดใช้การลบ – จะช่วยให้คุณเลือกการลบที่รวดเร็วและการลบที่สมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์การเบิร์น เลือกไดรฟ์ที่จะใช้งานสำหรับการเบิร์น

ส่วนของสื่อจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปัจจุบันที่แทรกในอุปกรณ์ซีดี/ดีวีดีของคุณ

ความเร็วของการเบิร์น เลือกความเร็วที่ต้องการจากเมนูแบบดรอปดาวน์ ความสามารถของอุปกรณ์การเบิร์นและประเภทซีดี/ดีวีดีที่ใช้งานของคุณควรเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกความเร็วของการเบิร์น

 

เบิร์น