ไม่พบเครื่องมือ Windows AIK

การติดตั้ง ESET SysRescue อาจสิ้นสุดลงก่อนกำหนดภายใต้บางสภาวะการณ์ สาเหตุที่เกิดบ่อยที่สุดของปัญหามีดังต่อไปนี้:

1) ผู้ใช้ที่ล็อกอินไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องคือ:

ข้อผิดพลาด! ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเรียกใช้แอพพลิเคชัน โปรดเรียกใช้แอพพลิเคชันในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

การติดตั้งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเท่านั้น

2) ไม่มีการติดตั้ง Windows AIK หรือเป็นเวอร์ชันเก่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องคือ:

ข้อผิดพลาด! ไม่พบเครื่องมือ Windows AIK

ต้องมีการติดตั้ง Windows AIK เวอร์ชัน 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en)

3) Windows AIK ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows 2000) ในกรณีนี้ จะไม่สามารถเรียกใช้การติดตั้ง Windows AIK ได้เลย

ไม่พบเครื่องมือ Windows AIK