การส่งไฟล์ที่น่าสงสัย

หน้าต่างข้อความยืนยันการส่งไฟล์ ไฟล์ที่น่าสงสัยที่มีลักษณะคล้ายกับการบุกรุกในส่วนของเนื้อหาหรือการทำงานจะถูกส่งไปยัง ESET เพื่อรับการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี ThreatSense.Net สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ThreatSense.Net ให้คลิก ที่นี่

Nod32 ea charon confirm การส่งไฟล์ที่น่าสงสัย

ไฟล์ ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่พร้อมสำหรับส่ง ลบเครื่องหมายที่ไฟล์เพื่อไม่รวมไว้ในรายชื่อ – ไฟล์เหล่านั้นจะไม่ถูกส่งและไม่ปรากฏในรายชื่ออีก
เลือกไฟล์ทั้งหมด เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดในรายชื่อข้างบน

ส่ง – คลิกเพื่อส่งไฟล์ที่เลือกไว้
ยกเลิก – ปิดหน้าต่างข้อความโดยไม่ส่งไฟล์ใดเลย

ไม่ต้องแสดงหน้าต่างนี้อีก และส่งไฟล์โดยอัตโนมัติ – เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งไฟล์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

การส่งไฟล์ที่น่าสงสัย