การส่ง

Nod32 ea charon send การส่ง

แท็บ การส่ง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการส่งไฟล์ และเปิดใช้การบันทึกข้อมูลที่ส่งไปยัง ESET

  • ใช้ Remote Administrator หรือส่งถึง ESET โดยตรง – โปรแกรมจะส่งไฟล์ด้วยทุกวิธีที่สามารถกระทำได้

  • ใช้ Remote Administrator – โปรแกรมจะส่งไฟล์ที่น่าสงสัยไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Remote Administrator และส่งไปยังแล็บของ ESET เพื่อรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

  • ส่งถึง ESET โดยตรง – หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะส่งไฟล์ที่น่าสงสัยไปยังแล็บของ ESET โดยตรง

ส่งเดี๋ยวนี้

การคลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการบังคับให้ส่งไฟล์ที่รวบรวมไว้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะส่งเฉพาะไฟล์ที่ประมวลผลว่าเหมาะสำหรับการส่งเท่านั้น

เปิดใช้การบันทึก

หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะบันทึกการส่งไฟล์ที่น่าสงสัยและแพ็คเกจสถิติไว้ในบันทึกเหตุการณ์

การส่ง