สถิติ

Nod32 ea charon statistic สถิติ

แท็บ สถิติ จะแสดงตัวเลือกสำหรับการส่งข้อมูลสถิติ
ระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net จะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ตรวจพบใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของการบุกรุก, ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่ตรวจพบ, เวอร์ชันของ ESET NOD32 Antivirus และข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยปกติแล้ว โปรแกรมจะส่งข้อมูลสถิติไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ ESET วันละหนึ่งหรือสองครั้ง
ตัวอย่างของแพ็คเกจสถิติที่ส่ง:

# version=1
# utc_time=2005-04-02 19:46:50
# local_time=2005-04-02 21:46:50 (+0100, Central Europe Standard Time)
# utc_time_from=2005-04-02 18:59:11
# utc_time_to=2005-04-02 19:46:50
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# engine=5417
# components=2.50.2
2005-04-02 18: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=426
2005-04-02 18: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=1
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”@INFECT=inf@TYPE=Trojan@NAME=Win32/TrojanDownloader.Small.NBX@CLN=BAA” count=2
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=2202
2005-04-02 19: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=482

เปิดใช้การส่งข้อมูลสถิติโดยไม่ระบุชื่อ

เปิดใช้การส่งข้อมูลสถิติ

คุณสามารถกำหนดว่าจะส่งแพ็คเกจที่มีข้อมูลสถิติไปยัง ESET เมื่อใด (ในส่วน “ส่งเมื่อใด”) ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ:

โดยเร็วที่สุด – เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะส่งข้อมูลสถิติโดยเร็วที่สุดหลังจากที่สร้างแพ็คเกจสถิติ (แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ หากใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบถาวร)
ระหว่างการอัพเดท – เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะรวบรวมแพ็คเกจสถิติ และอัพโหลดระหว่างการอัพเดท (แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการเชื่อมต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์)

สถิติ