ไฟล์ที่น่าสงสัย

Nod32 ea charon sample ไฟล์ที่น่าสงสัย

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเลือกสำหรับการส่งไฟล์ที่น่าสงสัย

ไฟล์ที่น่าสงสัย

คุณสามารถระบุว่าจะส่งไฟล์ที่น่าสงสัยไปยังแล็บของ ESET เพื่อรับการวิเคราะห์หรือไม่ และต้องการส่งไฟล์ใด

ไม่ส่ง

ไม่ต้องส่งไฟล์เพื่อรับการวิเคราะห์
แต่ถ้ามีการตั้งค่าให้ ESET NOD32 Antivirus แสดงหน้าต่างการเตือนเมื่อตรวจพบภัยคุกคาม เมื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม คุณจะสามารถส่งไฟล์ได้เช่นกัน

ถามก่อนการส่ง

โปรแกรมจะรวบรวมไฟล์ที่น่าสงสัย และจะถามคุณก่อนที่จะส่งไฟล์

ส่งโดยไม่ต้องถาม

โปรแกรมจะส่งไฟล์ที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ และไม่ถามคุณก่อนส่ง

ส่งเมื่อใด

คุณสามารถกำหนดว่าจะส่งแพ็คเกจที่มีข้อมูลสถิติไปยัง ESET เมื่อใด ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ:

โดยเร็วที่สุด

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะส่งข้อมูลสถิติโดยเร็วที่สุดหลังจากที่สร้างแพ็คเกจสถิติ (แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ หากใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบถาวร)

ระหว่างการอัพเดท

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะรวบรวมแพ็คเกจสถิติ และอัพโหลดระหว่างการอัพเดท (แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการเชื่อมต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์)

ตัวกรองการยกเว้น

โปรแกรมจะไม่ส่งไฟล์ที่อยู่ในรายการนี้ไปยังแล็บของ ESET เพื่อรับการวิเคราะห์ แม้ว่าจะมีรหัสที่น่าสงสัยก็ตาม
ตัวเลือกนี้มีประโยชน์สำหรับการยกเว้นไฟล์ที่อาจมีข้อมูลลับเฉพาะ เช่น เอกสารหรือสเปรดชีท ประเภทไฟล์ที่ใช้งานทั่วไปจะถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติ

เพิ่ม – เปิดหน้าต่างข้อความสำหรับการเพิ่มไฟล์ในรายการยกเว้น
แก้ไข… – เปิดหน้าต่างข้อความแก้ไข
ลบออก – ลบนามสกุลไฟล์ที่เลือกออกจากรายการ

อีเมลที่ติดต่อได้ (ไม่จำเป็น):

โปรแกรมจะส่งอีเมลติดต่อไปยัง ESET พร้อมกับไฟล์ที่น่าสงสัย และอาจใช้เพื่อติดต่อคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ คุณจะไม่ได้รับการตอบกลับจาก ESET ยกเว้นกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ที่น่าสงสัย