การดูแลระบบระยะไกล

ESET Remote Administrator เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ESET ในเครือข่ายขนาดใหญ่ เมื่อใช้การดูแลระบบระยะไกล คุณสามารถควบคุมโปรแกรมราวกับว่าคุณกำลังทำงานจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง คุณสามารถติดตั้ง กำหนดค่า ดูบันทึก วางกำหนดการงานอัพเดท งานสแกน เป็นต้น การสื่อสารระหว่าง ESET Remote Administrator (ERAS) และผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ ESET จะต้องมีการกำหนดค่าที่ถูกต้องทั้งสองด้าน

Nod32 ea config ra การดูแลระบบระยะไกล

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Remote Administrator

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ ESET กับ ERAS

ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ (นาที)

ตัวเลือกนี้จะระบุความถี่ที่ผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ ESET จะเชื่อมต่อกับ ERAS เพื่อส่งข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์หลัก, เซิร์ฟเวอร์รอง
โดยปกติแล้ว จะต้องมีการกำหนดค่าเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้น หากคุณเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ ERA หลายเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ERA รองได้อีกหนึ่งรายการ โดยเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นโซลูชันสำรอง กล่าวคือ เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักไม่สามารถเข้าถึงได้ โซลูชันการรักษาความปลอดภัยของ ESET จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ERA รองโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน ก็จะพยายามเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักใหม่ หลังจากการเชื่อมต่อนี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โซลูชันการรักษาความปลอดภัยของ ESET จะสลับกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์หลัก การกำหนดค่าโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบระยะไกลไว้สองโปรไฟล์นี้ เป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโมบายไคลเอ็นต์ที่มีโน้ตบุคเชื่อมต่อจากเครือข่ายในระบบและจากภายนอกเครือข่าย

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์

ระบุชื่อ DNS หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน ERAS

พอร์ต

ฟิลด์นี้จะมีค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พอร์ตเริ่มต้นที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ ERAS ไม่ควรมีการแก้ไข หากเป็นไปได้

เซิร์ฟเวอร์ Remote Administrator ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

ช่วยให้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านสำหรับเชื่อมต่อกับ RAS หากจำเป็น

 

ไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยการสื่อสารที่ไม่รักษาความปลอดภัย

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ERA เมื่อมีการเปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ตรวจสอบสิทธิ์ (โปรดดูที่ คอนโซล ERA > ตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์ > การรักษาความปลอดภัย > เปิดใช้การเข้าถึงที่ไม่ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับไคลเอ็นต์)

การดูแลระบบระยะไกล