การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์

Nod32 ea config mailplugins การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์

ESET NOD32 Antivirus จะตรวจสอบการสื่อสารทางอีเมล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ เพื่อให้สามารถย้ายข้อความที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอร์ที่ตรงกันในอีเมลไคลเอนต์ของคุณ เมื่อรวมกันแล้ว ตัวเลือกของโปรแกรมจะสามารถใช้งานได้จากโปรแกรมอีเมลของคุณ เวอร์ชันปัจจุบันจะสนับสนุนโปรแกรมต่อไปนี้: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail และ Mozilla Thinderbird

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวม ESET NOD32 Antivirus กับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าวในหน้าจอตั้งค่าการรวม

เลือกตัวเลือก ปิดใช้งานการตรวจสอบเมื่อเนื้อหาในกล่องจดหมายเปลี่ยนแปลง หากคุณพบว่าระบบทำงานช้าเมื่อทำงานกับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อดาวน์โหลดอีเมลจาก Kerio Outlook Connector Store

 

การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์