แถบเครื่องมือ Thunderbird

โมดูลนี้ทำงานเป็นปลั๊กอินสำหรับ Mozilla Thunderbird หลังจากติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus จะมีแถบเครื่องมือปรากฏใน Thunderbird

Nod32 ea tb toolbar แถบเครื่องมือ Thunderbird

ESET NOD32 Antivirus
ดับเบิลคลิกไอคอน ESET เพื่อเปิดหน้าต่างหลักของ ESET NOD32 Antivirus

สแกนข้อความซ้ำ
การสแกนอีเมลตามต้องการ คุณสามารถระบุึข้อความที่ต้องการสแกนซ้ำหรือสามารถสแกนอีเมลทั้งหมดซ้ำได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ข้อความ สแกนข้อความซ้ำ

ตั้งค่าเครื่องมือสแกน
แสดงตัวเลือกการตั้งค่า การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

ส่วนติดต่อผู้ใช้

แสดงไอคอน
แสดงไอคอนแถบเครื่องมือที่มีตัวเลือกของโปรแกรม

แสดงข้อความ
แสดงคำอธิบายไอคอนต่างๆ บนแถบเครื่องมือ

ไอคอนขนาดเล็ก
แสดงไอคอนขนาดเล็กสำหรับตัวเลือกของแถบเครื่องมือ

ข้อความอยู่ทางขวา
สลับข้อความไปทางขวาของไอคอนแถบเครื่องมือ

 

แถบเครื่องมือ Thunderbird