การอัพเดทระบบปฏิบัติการ

หน้าต่างการอัพเดทระบบปฏิบัติการจะแสดงรายการอัพเดทที่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง ระดับความสำคัญของการอัพเดทจะปรากฏถัดจากชื่อของการอัพเดทนั้น

คลิกที่ เรียกใช้การอัพเดทระบบ เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดทระบบปฏิบัติการ

 

การอัพเดทระบบปฏิบัติการ