การอัพเดทระบบปฏิบัติการ – การตั้งค่า

Nod32 ea config windows update การอัพเดทระบบปฏิบัติการ   การตั้งค่า

คุณลักษณะการอัพเดท Windows เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการป้องกันผู้ใช้ให้พ้นจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ด้วยเหตุผลนี้ การติดตั้งการอัพเดทของ Microsoft Windows โดยเร็วที่สุดเมื่อมีการเผยแพร่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ESET Smart Security จะแจ้งคุณเกี่ยวกับการอัพเดทที่ขาดหายไป ตามระดับที่คุณระบุ ระดับที่ใช้ได้มีดังนี้:

ไม่มีการอัพเดท - ระบบจะไม่เสนอการอัพเดทระบบให้ดาวน์โหลด
การอัพเดทที่มีความสำคัญต่ำ - ระบบจะเสนอการอัพเดทที่ทำเครื่องหมายว่ามีความสำคัญต่ำและสูงกว่าให้ดาวน์โหลด
การอัพเดททั่วไป - ระบบจะเสนอการอัพเดทที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นการอัพเดททั่วไปและสูงกว่าให้ดาวน์โหลด
การอัพเดทสำคัญ - ระบบจะเสนอการอัพเดทที่ทำเครื่องหมายว่าสำคัญและสูงกว่าให้ดาวน์โหลด
การอัพเดทที่สำคัญมาก - ระบบจะเสนอการอัพเดทที่สำคัญมากให้ดาวน์โหลด

คลิกที่ ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หน้าต่างการอัพเดทระบบจะปรากฏหลังการตรวจสอบสถานะกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ดังนั้น ข้อมูลการอัพเดทระบบอาจไม่ปรากฏทันทีหลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การอัพเดทระบบปฏิบัติการ – การตั้งค่า