ข้อมูลการอัพเดท

ข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดท Windows ชื่อและจำนวนการอัพเดทจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง ตามด้วยลำดับความสำคัญ และคำอธิบายปัญหาที่แก้ไขด้วยการอัพเดท

 

ข้อมูลการอัพเดท