พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ในเครือข่าย LAN ขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีนี้ ต้องมีการกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่สามารถอัพเดทโดยอัตโนมัติ

Nod32 ea config connection พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ควรเลือกตัวเลือกนี้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์, พอร์ต

ป้อนที่อยู่ IP และพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

ถ้าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ต้องมีการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องในฟิลด์เหล่านี้ เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน – เป็นข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กรอกข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้ต่อเมื่อต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น

ตรวจหาพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

คลิกปุ่มนี้เพื่อตรวจหาการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์