ยืนยันความถูกต้องของใบอนุญาต

ความถูกต้องของข้อมูลใบอนุญาตที่ป้อน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) หน้าต่างความถูกต้องของใบอนุญาตจะแสดงวันที่หมดอายุสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ป้อนในการตั้งค่าการอัพเดท การป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสและโปรแกรมให้เป็นข้อมูลที่อัพเดท ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากที่สุดของซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัย

หากคุณต้องการต่ออายุใบรับรอง โปรดไปที่ http://www.eset.com/purchase/renewals.php

 

ยืนยันความถูกต้องของใบอนุญาต