โหมดปลอดภัย

Nod32 ea safemode โหมดปลอดภัย

หากส่วนติดต่อแบบกราฟิกของ ESET NOD32 Antivirus ถูกเปิดในโหมดปลอดภัย หน้าต่างข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าแอพพลิเคชันจะทำงานในโหมดปลอดภัย เนื่องจากอยู่ในโหมดปลอดภัย การทำงานของโปรแกรมทั้งหมดจะจำกัด ดังนั้นจึงไม่สามารถเปิดส่วนติดต่อแบบกราฟิกของ ESET NOD32 Antivirus ได้เหมือนในโหมดมาตรฐาน
หน้าต่างที่ปรากฏจะให้คุณเรียกใช้งานการสแกนคอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการตรวจสอบหารหัสที่เป็นอันตรายในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกตัวเลือก ใช่
การเลือกดังกล่าวจะเปิดใช้การสแกนในหน้าต่างที่แยกต่างหาก โดยใช้พารามิเตอร์เดียวกับโปรไฟล์การสแกนคอมพิวเตอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น หลังการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus
เลือกตัวเลือก ไม่ เพื่อปิดหน้าต่างข้อความ และ ESET NOD32 Antivirus จะไม่ทำงาน

 

โหมดปลอดภัย