การตั้งค่าเริ่มต้น 1

Nod32 ea default1 การตั้งค่าเริ่มต้น 1

คืนค่าโมดูลกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดโดย ESET หน้าต่างข้อความนี้จะปรากฏหลังจากที่คลิกปุ่มค่าเริ่มต้นในหน้าจอการตั้งค่าของแต่ละโมดูล

การตั้งค่าเริ่มต้น 1