การตั้งค่าเริ่มต้น 2

Nod32 ea default2 การตั้งค่าเริ่มต้น 2

หมายเหตุ

ในตัวอย่างแรกและตัวอย่างที่สอง ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ในพารามิเตอร์กลไกการสแกน ThreatSense แต่จะมีส่วนการตั้งค่าของตนเอง

การคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยมีตัวเลือกเพิ่มเติม

คืนค่าการตั้งค่า “…” เริ่มต้นเท่านั้น

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะคืนค่าส่วนที่ใช้งานของการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้น

คืนค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าโปรแกรมทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตกลับเป็นสถานะที่เคยมีหลังการติดตั้งใหม่

 

 

การตั้งค่าเริ่มต้น 2