หน้าต่างการแจ้งเตือนที่ซ่อน

Nod32 ea config hidden message หน้าต่างการแจ้งเตือนที่ซ่อน

ถ้าเลือกตัวเลือก “ไม่ต้องแสดงหน้าต่างนี้อีก” ไว้สำหรับหน้าต่างการแจ้งเตือน (การเตือน) ซึ่งปรากฏก่อนหน้านี้ หน้าต่างนี้จะปรากฏในรายการหน้าต่างการแจ้งเตือนที่ซ่อน การดำเนินการที่เรียกใช้โดยอัตโนมัติจะปรากฏในคอลัมน์ชื่อ ยืนยัน

แสดง
แสดงตัวอย่างของหน้าต่างการแจ้งเตือนซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ และสำหรับการดำเนินการอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้

ลบออก
ลบรายการออกจากรายการกล่องข้อความที่ซ่อน หน้าต่างการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ถูกลบออกจากรายการจะปรากฏอีกครั้ง

 

หน้าต่างการแจ้งเตือนที่ซ่อน