การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้นอัตโนมัติ

Nod32 ea startup app การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้นอัตโนมัติ

ตรวจสอบไฟล์ที่เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบ คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

ระดับการควบคุม

เลือกระดับ/ประเภทของไฟล์ที่จะตรวจสอบ

 • ไฟล์ที่ทำงานก่อนผู้ใช้เข้าสู่ระบบ – โปรแกรมจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่ทำงานก่อนผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

 • ไฟล์ที่ทำงานหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ – โปรแกรมจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่ทำงานหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

 • เฉพาะไฟล์ที่ใช้บ่อยที่สุด – โปรแกรมจะสแกนไฟล์ที่ใช้บ่อยที่สุด

 • ไฟล์ที่ใช้บ่อย – ไฟล์ที่ใช้งานเป็นประจำ

 • ไฟล์ที่ไม่ได้ใช้บ่อย – โปรแกรมจะสแกนเฉพาะไฟล์ที่ไม่ได้ใช้บ่อย

 • ไฟล์ที่ใช้งานน้อยเป็นพิเศษ – โปรแกรมจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่ใช้งานน้อยเป็นพิเศษ

 • ไฟล์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด – โปรแกรมจะควบคุมไฟล์เริ่มต้นระบบทั้งหมด

ตรวจสอบความสำคัญ

ระดับความสำคัญของงาน

 • ปกติ – การทำงานของระบบจะเป็นไปตามปกติ

 • ต่ำ – การทำงานจะมีผลกับประสิทธิภาพของระบบเพียงเล็กน้อย

 • ต่ำสุด – การทำงานจะมีผลกับประสิทธิภาพของระบบน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • เมื่อไม่ทำงาน – การทำงานจะเริ่มต้นต่อเมื่อระบบไม่ทำงาน

การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้นอัตโนมัติ