การป้องกันไวรัสและสปายแวร์

หน้าต่างนี้จะแสดงภาพรวมของโมดูลการป้องกันทั้งหมด เมื่อต้องการปิดแต่ละโมดูลเป็นเวลาชั่วคราว ให้คลิกที่ ปิดการใช้งาน ใต้โมดูลที่ต้องการ โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้จะลดระดับการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับแต่ละโมดูล ให้คลิกที่ กำหนดค่า…

คลิกที่ แก้ไขการยกเว้น… เพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า การยกเว้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถยกเว้นไฟล์และโฟลเดอร์จากการสแกนโดยการป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

Nod32 ea page settings antivirus การตั้งค่าการป้องกันไวรัส

ปิดการใช้งานการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ชั่วคราว

เริ่มต้นโมดูลการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ทั้งหมด

กำหนดค่าการสแกนคอมพิวเตอร์…

คลิกเพื่อปรับพารามิเตอร์ของเครื่องมือสแกนตามต้องการ (การสแกนที่เรียกใช้ด้วยตนเอง)

ตั้งค่าการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ขั้นสูง…

ตัวเลือกการป้องกันไวรัสขั้นสูง

การตั้งค่าการป้องกันไวรัส